Koroit Opal Videos

Koroit Opal Rough Split

Koroit Opal Conglomerate

Koroit Opal

Koroit Opal

2 Koroit OpalsKoroit Opal Matrix

Video

Slabs of unfinished Koroit Opals